Đang tải... Vui lòng chờ...

Tài liệu Đại hội Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2012  Ngày 29 tháng 6 năm 2013
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 29 tháng 6 năm 2013

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012  Ngày 21 tháng 6 năm 2013
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 21 tháng 6 năm 2013

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 21 tháng 6 năm 2013
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 21 tháng 6 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012  Ngày 13 tháng 05 năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Đồng ý gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 Ngày 08 tháng 05 năm 2013
Đồng ý gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 Ngày 08 tháng 05 năm 2013

Gia hạn đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 25 tháng 04 năm 2013
Gia hạn đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 25 tháng 04 năm 2013

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày 14 tháng 4 năm 2012
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày 14 tháng 4 năm 2012

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Ngày 7 tháng 4 năm 2011
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Ngày 7 tháng 4 năm 2011

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập