Đang tải... Vui lòng chờ...

Công bố thông tin bất thường

Công bố Hợp đồng mua bán muối giữa Công ty cổ phần Muối với cổ đông lớn Nguyễn thị Phượng
Công bố Hợp đồng mua bán muối giữa Công ty cổ phần Muối với cổ đông lớn Nguyễn thị Phượng , Ngày 21/06/2016

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Giao dịch giữa Công ty cổ phần Muối Khánh hòa với cổ đông lớn. Ngày 31 tháng 5 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. Ngày 06 tháng 05 năm 2016

Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Ngày 14 tháng 04 năm 2016

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN
HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN , Ngày 23 tháng 03 năm 2016

Công bố thông tin thay đổi ngày thực quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Công bố thông tin thay đổi ngày thực quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 Ngày 04 tháng 12 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h ngày 27/10/2015 : Giao dịch giữa Công ty cổ phần Muối Khánh hòa với cổ đông lớn

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA - Ngày 31/08/2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h Ngày 21/08/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h Ngày 21/08/2015

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập